A reklámadó

A reklámadó jogértelmezéséről egyeztetett a Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM) a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) nyolc másik érdekképviseleti szervezettel és szövetséggel együtt, így körvonalazódtak azok a kérdések, melyeket számukra a joggyakorlat vetett fel.

A közleményből kiderül: semmilyen reklámadóra vonatkozó kimutatást nem kell készítenie (így bevallást sem kell készítenie) azoknak a

1.) reklám megrendelőknek, akik havonta 2,5 millió forint alatt rendelnek reklámot,

2.) reklám közzétevőknek + saját célra reklám előállítók, akiknek reklámbevétele nem éri el az évi 500 millió forintot.

A kisebb vállalkozásoknak lehetőségük van arra, hogy a reklám-közzétételre vonatkozó szerződésben, vagy számlán rögzítsék (nyilatkozzanak), hogy a reklámadó-kötelezettséget teljesítik vagy arra nem kötelezettek. Amennyiben a reklámot közzétevő vállalkozás a reklámot megrendelőnek ilyen nyilatkozatot állít ki, úgy a megrendelőt önmagában a nyilatkozat megléte mentesíti az adókötelezettség alól (a nyilatkozat birtokában nem fizet adót, és e jogcímen nullás bevallást sem kell beadnia).

Reklám különösen, ha a közzététel a médiaszolgáltatásban, Magyarországon kiadott vagy Magyarországon terjesztett, túlnyomó részt magyar nyelvű sajtótermékben, szabadtéri reklámhordozón (pl.: óriásplakát, hirdetőoszlop), bármely járművön, nyomtatott anyagon, ingatlanon, valamint az interneten, zömében magyar nyelven, vagy többnyire magyar nyelvű internetes oldalon történik, akkor az adókötelezettség fennáll.

A szövetség közlése szerint nem minősül saját reklámnak, vagyis nem adóköteles, amennyiben egy vállalkozás a köznapi életben szokásos módon – névjegyen, gépjárművön, ingatlanon – használja nevét, védjegyét, vagy egyéb megjelölését.

A saját célú reklám tárgya lehet a cég terméke, áruja, szolgáltatása, tevékenysége, neve vagy egyéb megjelenése. Ide tartozhatnak például a szóróanyagok, a saját website, szabadtéri reklámhordozón, épületeken vagy járműveken elhelyezett logók és egyéb marketing eszközök, a számlalevelekben vagy e-mailen elküldött DM anyagok, a rendezvények, a padlómatricák és még sorolhatnánk.

1.) ADÓ ALAPJA

a reklám megrendelőknél az adóköteles tevékenységből származó havi nettó árbevétel 2,5 millió forintot meghaladó része. (Számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele, vagy SZJA alanyoknál az Szja. tv. szerinti ÁFA nélküli bevétel.)
a reklám közzétevőinél (illetve a saját célú reklám esetében) az értékesítés nettó árbevétele, illetve a reklám közzétételével kapcsolatosan közvetlenül felmerült költség (közvetlen önköltség, reklámanyag költsége, reklám készítésének, gyártásának, közlésének a költsége, de nem tartozik ide a valamely mutató alapján felosztott közvetlen költség, mint fűtés, villany, stb. költség). Fontos kiemelni, hogy ide tartozik (tehát reklámadó alapot képez) a reklámanyag beszerzést terhelő előzetesen felszámított ÁFA is, ha az az adott ügylet kapcsán nem levonható. Amennyiben saját célú reklám IS van a közzétevőnél, úgy az adóalapot az értékesítés nettó árbevétele és a saját reklám közzétételével kapcsolatosan felmerült közvetlen költségek együttesen képezik.

A reklám közzétevőinél az adóalap csökkenthető az elhatárolt veszteség 50%-ával, ha a 2013. évben az adóalany adózás előtti eredménye nulla vagy negatív.

A kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok adóalapját össze kell adni, és az eredmény alapulvételével a sávos adómértékekkel kiszámított összeget az egyes adóalanyok között arányosan kell megosztani.

2.) ADÓ MÉRTÉKE

a reklámot megrendelőnél az adóalap 20%-a.
a reklám közzétevőinél sávos, 500 millióig nincsen adókötelezettség, utána 5 milliárdonként 40%os adómértékig emelkedik az összege.

A naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózók 2014. évi adókötelezettségének megállapítására is az általános szabályok az irányadóak, ugyanis a reklámadó alapján a 2014. évi (naptári évi), és nem az üzleti adóévi adó összegére nézve kell megállapítani.

Amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel a reklámadóval kapcsolatosan, vagy egyéb adózási kérdésekben, úgy bátran forduljanak Irodánkhoz.