Dr. Keresztesi Gyula


Dr. Keresztesi Gyula a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatát 2000-ben végezte el. Jogi szakvizsgát 2004-ben tett. Eddigi szakmai pályafutását az ügyészségen, illetve a közigazgatásban töltötte. Az ügyészségen büntetőjogi és magánjogi ismereteit egyaránt gyarapíthatta, továbbá a nyomozások felügyelete kapcsán megismerhette a rendőrség munkáját. A közigazgatásban elsősorban a hatósági ügyintézés területén tevékenykedett, polgármesteri hivatalban, később pedig kormányhivatalban, utóbbi helyen hatósági osztályvezetőként. Ezen időszakok alatt gyakorlatilag minden létező hatósági ügytípussal kapcsolatba került (birtokvédelem, szabálysértés, környezetvédelem, szociális ügyintézés, oktatásügy stb.).
A Szűcs és Társai Ügyvédi Irodába 2017-ben nyert felvételt, mint alkalmazott ügyvéd. Szakterülete a büntetőjog és a közigazgatási jog, de közreműködik az iroda más jogágakat érintő ügyeiben is.
Angolul társalgási szinten beszél.