Dr. Varga Csilla Katalin


Dr. Varga Csilla Katalin ügyvédjelölt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán végzett 2017 nyarán. Felsőfokú angol és német nyelvtudással rendelkezik, mindkét nyelvből elvégezte a felsőfokú jogi-és közigazgatási szaknyelvvizsgát is. 2017-ben második helyezést ért el az Országos Tudományos Diákkör versenyén nemzetközi magánjogi szekcióban. Diplomamunkáját az emberi jogok és üzleti érdekek nemzetközi szintű kollíziójából írta.
2018 áprilisa óta dolgozik a Szűcs & Társai Ügyvédi Irodánál. Szakterületei közé tartozik elsősorban a polgári jog, azon belül a társasági jog, cégjog és a kötelmi jogügyletek, ugyanakkor aktívan közreműködik az iroda más jogágakat érintő ügyeiben is.