Szakterületek

 Áttekintés:
Irodánk fő profilja a gazdasági jog ügyeinek professzionális szintű ellátása, de emellett a jog számos területén nyújtunk stabil, megbízható támogatást és segítséget ügyfeleinknek. Az Irodánk vállalkozások és magánszemélyek részére jogi problémák komplex megoldását, és ennek keretében szerződések, beadványok és egyéb iratok elkészítését és véleményezését, valamint jogi tanácsadást, továbbá peres és egyéb hatósági eljárásokban vagy jogvitákban való képviselet ellátását vállalja. Az alábbiakban részletezett széles tevékenységi körünkbe tartozó jogi feladatok színvonalas ellátását specializálódott szakjogászaink és angol nyelven való munkavégzésre és kapcsolattartásra képes kollégáink munkája biztosítja.

Az irodavezető ügyvéd, dr. Szűcs Viktor Géza a jogi ismeretei mellett több évtizedes közgazdasági gyakorlattal is rendelkezik, különösen válságmenedzseri, kereskedelmi banki, felszámolói, különböző cégekben vezető tisztségviselői, ellenőrzési és társadalmi szervezetirányítási területeken. A komplex válságmenedzselési tevékenysége révén nagyméretű gazdálkodó szervezetek tulajdonosi és menedzseri irányításában, valamint felügyeletében is széles körű tapasztalatokat szerzett. Az irodavezető ügyvéd szakmai specializációját tekintve többek között a fizetésképtelenségi eljárások jogának, a végrehajtási jognak, valamint a bank- és hitelügyletek jogának szakértője.

Az Irodánkban az irodavezető ügyvéd mellett dolgozik további négy ügyvéd:
– dr. Lechner Mirjam, aki az Iroda büntetőjogi szakértője,
– dr. Keresztesi Gyula, az iroda alkalmazott ügyvédje.

Szolgáltatásaink teljeskörűségét olyan szaktanácsadók, különösen könyvvizsgálók, pénzügyi tanácsadók, adótanácsadók, könyvelőcégek, informatikai cégek, valamint ingatlanforgalmazási szakemberek közreműködése biztosítja, akik az Ügyvédi Irodához kapcsolódóan cégcsoportot alkotnak és a mindennapi ügyvitelben is szorosan együttműködnek. A fenti szoros szakmaközi kooperáció eredményeként az ügyfeleink részére a jogi szolgáltatások mellett megoldásokat kínálunk a stratégiai tervezés és tanácsadás, a könyvelés és könyvvizsgálat, valamint a gazdasági, adó-, és pénzügyi tanácsadás, adóoptimalizálás, továbbá az informatika területén is.


Társasági jog és cégjog legmegbízhatóbb ügyvédi iroda felszámolási helyzetek munkaügyi jogvitákban tanácsadás beadványok szerkesztése földhasználati szerződések elkészítése cégalapítás költségei cégalapítás menete cégbejegyzés cégbírósági eljárás cégeladás cégjogi változások cégkivonat cégmódosítás cégváltozás
Társasági jog és cégjog:Cégalapítások és cégjogi változások; társaságok átalakulása; belső szabályzatok szerkesztése, cégalapítás költségei, cégalapítás menete, cégbejegyzés, cégbírósági eljárás, cégeladás, cégkivonat, cégmódosítás, cégváltozás.

Adójog legmegbízhatóbb ügyvédi iroda alkotmány utca ügyvéd bankbiztosi tevékenység munkaügyi jogvitákban tanácsadás beadványok szerkesztése földhasználati szerződések elkészítése adó online adócsalási ügy adóhatóság előtti képviselet adóhatósági vizsgálatok adójogász ügyvéd adójogi szakértő adójogi szakjogász adójogi tanácsadás adóoptimalizálás adóper
Adójog:Off-shore ügyintézés; adójogi tanácsadás, adóhatóság előtti képviselet; vagyonosodási és egyéb adóhatósági vizsgálatok, adó online, adócsalási ügy, adójogász ügyvéd, adójogi szakértő, adójogi szakjogász, adóoptimalizálás, adóper.

Munkajog legmegbízhatóbb ügyvédi iroda alkotmány utca ügyvéd munkajogi feladatok munkajogi következmények munkajogi tanácsadás munkaszerződések munkaügyi jogvitákban tanácsadás munkaügyi szabályzatok készítése munkaügyi szabályzatok módosítása munkaviszony felmondása munkaviszony megszüntetése
Munkajog:Munkaszerződések, munkaügyi szabályzatok készítése, módosítása; munkaviszony megszüntetése; munkaügyi jogvitákban tanácsadás, peres és peren kívüli képviselet; cégek átalakulásával, eladásával kapcsolatos munkajogi feladatok – munkajogi következmények, munkajogi tanácsadás, munkaszerződések, munkaügyi szabályzatok módosítása, munkaviszony felmondása.

Büntetőjog legmegbízhatóbb ügyvédi iroda, alkotmány utca ügyvéd felszámolási helyzetek munkaügyi jogvitákban tanácsadás beadványok szerkesztése földhasználati szerződések elkészítése
Büntetőjog:Büntetőjogi védelem nyomozati szaktól kezdve a tárgyalásig, sértetti képviselet, kiemelt gazdasági bűncselekmények, költségvetési csalás; személy elleni erőszakos bűncselekmények, közlekedési bűncselekmények; magánvádas, pótmagánvádas képviselet.

Ingatlanjog legmegbízhatóbb ügyvédi iroda, alkotmány utca ügyvéd földhasználati szerződések elkészítése hitelezők képviselete munkajogi következmények bankbiztosi tevékenység jelzálogjog bejegyzés jelzálogszerződések készítése jogátruházási szerződések elkészítése föld adásvételi szerződés földbérleti szerződések elkészítése földhasználati szerződések elkészítése
Ingatlanjog:Földhasználati szerződések elkészítése, földbérleti szerződések elkészítése; jelzálogszerződések elkészítése; ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos jogi képviselet; külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos engedély beszerzése; adásvételi, bérleti, ajándékozási szerződések szerkesztése, ellenjegyzése; társasházak alapítása és szabályzatainak elkészítése, jelzálogjog bejegyzés, jelzálogszerződések készítése, jogátruházási szerződések elkészítése, föld adásvételi szerződés, lakás adás vétel, lakás adásvételi szerződés ügyvédi díja, lakás ajándékozás, lakás bérleti szerződés, lakás eladási szerződés, lakás foglaló szerződés, lakás szerződés, lakásvásárlás foglaló.

Szellemi alkotások joga legmegbízhatóbb ügyvédi iroda beadványok szerkesztése képviselet jogvitákban képviselet szerzői jogi jogvitákban képviselet védjegybitorlási perekben
Szellemi alkotások joga:Képviselet szerzői jogi jogvitákban; felhasználási szerződések, jogátruházási szerződések elkészítése; védjegybejelentés; egyéb iparjogvédelmi ügyintézés; képviselet védjegybitorlási perekben és jellegbitorlási perekben; franchise szerződések elkészítése, véleményezése; szoftverfejlesztési szerződések elkészítése, véleményezése; domain átruházási szerződések elkészítése, véleményezése, képviselet jogvitákban.

Adatvédelem legmegbízhatóbb ügyvédi iroda alkotmány utca ügyvéd bankbiztosi tevékenység jelzálogszerződések elkészítése földbérleti szerződések elkészítése jelzálogszerződések készítése
Adatvédelmi jog:Adatvédelmi szabályzatok elkészítése; adatkezelési tájékoztatók elkészítése; adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatok sablonjainak elkészítése; adatvédelmi auditok elvégzése, adatvédelmi jogi tanácsadás; webáruházak indításának jogi támogatása.

Családjog legmegbízhatóbb ügyvédi iroda alkotmány utca ügyvéd földbérleti szerződések elkészítése jelzálogszerződések készítése végelszámolás előkészítése felszámolási helyzetek
Családjog:Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyok rendezése, házasság felbontása során peren kívüli és peres képviselet ellátása, rokon- és gyermektartással, kapcsolattartással összefüggő jogi képviselet, jogellenes gyermekelvitel során jogi képviselet.

Idegenrendészeti jog legmegbízhatóbb ügyvédi iroda beadványok szerkesztése földhasználati szerződések elkészítése alkotmány utca ügyvéd bankbiztosi tevékenység jelzálogszerződések elkészítése
Idegenrendészeti jog:Tartózkodási- és letelepedési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal előtti képviselet, harmadik országbeli állampolgárok teljes körű képviselete az illetékes hatóságok előtt.

Öröklési jog legmegbízhatóbb ügyvédi iroda alkotmány utca ügyvéd bankbiztosi tevékenység jelzálogszerződések elkészítése földbérleti szerződések elkészítése
Öröklési jog:Végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás elkészítése, más által készített végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás érvénytelenítése, hagyatéki eljárásban való jogi képviselet.

Fogyasztóvédelmi jog legmegbízhatóbb ügyvédi iroda hitelezők képviselete alkotmány utca ügyvéd bankbiztosi tevékenység jelzálogszerződések elkészítése földbérleti szerződések elkészítése felszámolási helyzetek
Fogyasztóvédelmi jog:Általános szerződési feltételek elkészítése, hatályos jogszabályoknak való megfeleltetése, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatti fellépés esetén jogi képviselet, fogyasztói tájékoztatás.

Egyéb szakterületek legmegbízhatóbb ügyvédi iroda beadványok szerkesztése földhasználati szerződések elkészítése alkotmány utca ügyvéd bankbiztosi tevékenység hitelezők képviselete hitelrontás felszámolási eljárások felszámolási helyzetek fizetési meghagyás
Egyéb szakterületek:Válságmenedzsment; követeléskezelés; bankbiztosi tevékenység; végelszámolás és annak előkészítése; hitelezők képviselete csőd- és felszámolási eljárásokban; gazdasági jog, hitelezők képviselete, felszámolási helyzetek, fizetési meghagyás.