Szakterületek

 Áttekintés:
Irodánk fő profilja a gazdasági jog ügyeinek professzionális szintű ellátása, de emellett a jog számos területén nyújtunk stabil, megbízható támogatást és segítséget ügyfeleinknek. Az Irodánk vállalkozások és magánszemélyek részére jogi problémák komplex megoldását, és ennek keretében szerződések, beadványok és egyéb iratok elkészítését és véleményezését, valamint jogi tanácsadást, továbbá peres és egyéb hatósági eljárásokban vagy jogvitákban való képviselet ellátását vállalja. Az alábbiakban részletezett széles tevékenységi körünkbe tartozó jogi feladatok színvonalas ellátását specializálódott szakjogászaink és angol nyelven való munkavégzésre és kapcsolattartásra képes kollégáink munkája biztosítja.

Az irodavezető ügyvéd, dr. Szűcs Viktor Géza a jogi ismeretei mellett több évtizedes közgazdasági gyakorlattal is rendelkezik, különösen válságmenedzseri, kereskedelmi banki, felszámolói, különböző cégekben vezető tisztségviselői, ellenőrzési és társadalmi szervezetirányítási területeken. A komplex válságmenedzselési tevékenysége révén nagyméretű gazdálkodó szervezetek tulajdonosi és menedzseri irányításában, valamint felügyeletében is széles körű tapasztalatokat szerzett. Az irodavezető ügyvéd szakmai specializációját tekintve többek között a fizetésképtelenségi eljárások jogának, a végrehajtási jognak, valamint a bank- és hitelügyletek jogának szakértője.

Az Irodánkban az irodavezető ügyvéd mellett dolgozik további négy ügyvéd:
– dr. Apponyi Dániel ügyvéd, közgazdász, versenyjogi szakjogász, aki az Irodán belül többek között a szellemi tulajdonjoggal és az adatvédelmi joggal kapcsolatos ügyekre specializálódott,
– dr. Lechner Mirjam, aki az Iroda büntetőjogi szakértője,
– dr. Szabó György László, aki az Iroda nemzetközi vonatkozású ügyeinek szakmai irányítója, valamint
– dr. Keresztesi Gyula, az iroda alkalmazott ügyvédje.

Szolgáltatásaink teljeskörűségét olyan szaktanácsadók, különösen könyvvizsgálók, pénzügyi tanácsadók, adótanácsadók, könyvelőcégek, informatikai cégek, valamint ingatlanforgalmazási szakemberek közreműködése biztosítja, akik az Ügyvédi Irodához kapcsolódóan cégcsoportot alkotnak és a mindennapi ügyvitelben is szorosan együttműködnek. A fenti szoros szakmaközi kooperáció eredményeként az ügyfeleink részére a jogi szolgáltatások mellett megoldásokat kínálunk a stratégiai tervezés és tanácsadás, a könyvelés és könyvvizsgálat, valamint a gazdasági, adó-, és pénzügyi tanácsadás, adóoptimalizálás, továbbá az informatika területén is.

 Társasági jog:
cégalapítások és cégjogi változások; társaságok átalakulása; belső szabályzatok szerkesztése

 Adójog:
off-shore ügyintézés; adójogi tanácsadás, adóhatóság előtti képviselet; vagyonosodási és egyéb adóhatósági vizsgálatok

 Munkajog:
munkaszerződések, munkaügyi szabályzatok készítése, módosítása; munkaviszony megszüntetése; munkaügyi jogvitákban tanácsadás, peres és peren kívüli képviselet; cégek átalakulásával, eladásával kapcsolatos munkajogi feladatok

 Ingatlanjog:
földhasználati, földbérleti szerződések elkészítése; jelzálogszerződések elkészítése; ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos jogi képviselet; külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos engedély beszerzése; adásvételi, bérleti, ajándékozási szerződések szerkesztése, ellenjegyzése; társasházak alapítása és szabályzatainak elkészítése

 Adatvédelmi jog:
adatvédelmi szabályzatok elkészítése; adatkezelési tájékoztatók elkészítése; adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatok sablonjainak elkészítése; adatvédelmi auditok elvégzése, adatvédelmi jogi tanácsadás; webáruházak indításának jogi támogatása

 Szellemi alkotások joga:
képviselet szerzői jogi jogvitákban; felhasználási szerződések, jogátruházási szerződések elkészítése; védjegybejelentés; egyéb iparjogvédelmi ügyintézés; képviselet védjegybitorlási és jellegbitorlási perekben; franchise szerződések elkészítése, véleményezése; szoftverfejlesztési szerződések elkészítése, véleményezése; domain átruházási szerződések elkészítése, véleményezése

 Idegenrendészeti jog:
tartózkodási- és letelepedési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal előtti képviselet, harmadik országbeli állampolgárok teljes körű képviselete az illetékes hatóságok előtt

 Büntetőjog:
büntetőjogi védelem nyomozati szaktól kezdve a tárgyalásig, sértetti képviselet, kiemelt gazdasági bűncselekmények, költségvetési csalás; személy elleni erőszakos bűncselekmények, közlekedési bűncselekmények; magánvádas, pótmagánvádas képviselet

 Egyéb szakterületek:
válságmenedzsment; követeléskezelés; bankbiztosi tevékenység; végelszámolás és annak előkészítése; hitelezők képviselete csőd- és felszámolási eljárásokban; gazdasági jog