Szolgáltatások

Alkotmány utca ügyvédek /
Szűcs és Társai – a legmegbízhatóbb ügyvédi iroda

– földhasználati szerződések elkészítése

– cégjogi változások

– munkaügyi jogvitákban tanácsadás

– beadványok szerkesztése

– hitelezők képviselete

– munkajogi következmények

– bankbiztosi tevékenység

– földbérleti szerződések elkészítése

– jelzálogszerződések készítése

– végelszámolás előkészítése

– felszámolási helyzetek

– versenyjogi szakjogász

– adójogi szakjogász


Szolgáltatások:

Jelzálogszerződések készítése

Földhasználati szerződések elkészítése

Földbérleti szerződések elkészítése

Beadványok szerkesztése

Ingatlanjog: Földhasználati szerződések elkészítése, földbérleti szerződések elkészítése; jelzálogszerződések készítése; ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos jogi képviselet; külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos engedély beszerzése; adásvételi, bérleti, ajándékozási szerződések szerkesztése, ellenjegyzése; társasházak alapítása és szabályzatainak elkészítése, beadványok szerkesztése.

Hitelezők képviselete

Végelszámolás előkészítése

Bankbiztosi tevékenység

Felszámolási helyzetek

Egyéb szakterületek: Válságmenedzsment; követeléskezelés; bankbiztosi tevékenység; végelszámolás előkészítése; hitelezők képviselete csőd- és felszámolási eljárásokban; gazdasági jog, felszámolási helyzetek.

Munkaügyi jogvitákban tanácsadás

Munkajogi következmények

Cégjogi változások

Munkajog: Munkaszerződések, munkaügyi szabályzatok készítése, módosítása; munkajogi következmények, munkaviszony megszüntetése; munkaügyi jogvitákban tanácsadás, peres és peren kívüli képviselet; cégek átalakulásával, eladásával kapcsolatos munkajogi feladatok, cégjogi változások.

Versenyjogi szakjogász

dr. Apponyi Dániel ügyvéd, közgazdász, versenyjogi szakjogász, aki az Irodán belül többek között a szellemi tulajdonjoggal és az adatvédelmi joggal kapcsolatos ügyekre specializálódott.

Adójogi szakjogász

Adójog: Off-shore ügyintézés; adójogi tanácsadás, adóhatóság előtti képviselet; vagyonosodási és egyéb adóhatósági vizsgálatok.